Přeskočit na obsah

Souhlas se zpracováním osobních údajů >>

Na základě nařízení EU 679/2016 o Ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním
osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (GDPR) Vás tímto žádáme o vyjádření souhlasu
se zpracováním osobních údajů.

Osobní údaje, které budou zpracovány >>

• jméno, příjmení

• bydliště

• emailová adresa zákonného zástupce

• telefonický kontakt na zákonného zástupce

• datum narození, rodné číslo dítěte

• údaje poskytnuté na povinných dokumentech (potvrzení o bezinfekčnosti, potvrzení zdravotní
způsobilosti dítěte, průkaz zdravotní pojišťovny)

• fotografie a videa z tábora


Účelem zpracování údajů je zpracování údajů nutné pro administrativu, organizační zajištění
tábora a poskytování relevantních služeb. Poskytnuté údaje jsou zpracovány po dobu 2 let, poté
budou smazány a skartovány.

Osobní údaje mohou být poskytnuty následujícím třetím stranám >>

• Krajská hygienická stanice, Závodní 94, 360 21 Karlovy Vary, IČO: 71009281

• Kooperativa pojišťovna a.s., Pobřežní 665/21, 186 00 Praha 8, IČO: 47116617

• Ostatní oprávněné instituce (např. zdravotní zařízení apod.)

Osobní údaje budou uchovávány elekronicky. Využívat k tomu budeme následující služby >>

• Webové stránky ratabor.eu zabezpečené protokolem https

• Plugin pro wordpress Forminator

• Zabezpečená databáze MySql, kde budou všechny údaje ukládány

Tento souhlas udělujete jako zákonný zástupce dobrovolně a můžete ho kdykoliv zrušit formou
emailu na adresu info@ratabor.eu.