Přeskočit na obsah

Pravidla >>

Táboru se mohou účastnit kluci a holky, kteří za sebou mají první třídu základní školy a jejich věk nepřesáhnul 15 let.

Tábor začíná příjezdem dětí v sobotu do 12. hodiny, odjezd z tábora je v pátek před 12. hodinou, dopravu zajišťují rodiče. 

Každý den má pravidelný program:
Den začíná rozcvičkou před snídaní. Po snídani začíná dopolední program, který trvá až do oběda s přestávkou na dopolední svačinu. Dopoledne obvykle děti tráví čas se svým oddílem. V poledne je nachystán oběd, po kterém následuje polední klid, během kterého děti tráví čas ve stanech nebo kolem stanů odpočíváním, čtením nebo společenskými hrami. Odpolední program tvoří obvykle táborové hry a sportovní soutěže, i během odpoledního programu je vždy přestávka na svačinu. Následuje večeře, po které je obvykle táborák nebo takzvaný organizovaný volný režim. 

Přihlášení >>

probíhá pomocí webového formuláře. Přihlášení dítěte na tábor je závazné až po přijetí platby za táborový pobyt dítěte. Platba za tábor musí být připsána na uvedený účet nejpozději do 14 dnů od přihlášení dítěte na tábor. Po předchozí domluvě s námi je možná úhrada táborového pobytu ve více splátkách. Informace v přihlašovacím formuláři si prosím pečlivě zkontrolujte.

Pořadatel tábora si vyhrazuje právo přihlášku dítěte neakceptovat, a to například z kapacitních důvodů. V případě zrušení přihlášení ze strany pořadatele tábora bude zákonný zástupce informován o situaci a to nejpozději týden od potvrzení webového formuláře.

Přihlášení dítěte na tábor je možné bezplatně zrušit nejpozději 30 dní před začátkem tábora. Při zrušení přihlášení dítěte ve lhůtě kratší než 30 dnů před začátkem tábora si budeme nárokovat 25 % ceny tábora jako storno poplatek, v mimořádných případech je možné se domluvit na prominutí poplatku (závažné zdravotní důvody apod.).

Je nutné, abychom měli veškeré informace o zdravotním stavu dítěte – nesmí nám ze strany rodičů být nic zatajeno. Zároveň je nutné, aby rodiče do přihlášky uvedli kontakt, na kterém budou kdykoliv k zastižení. Rodiče také musí zajistit, aby byla možnost si pro dítě neprodleně přijet, když to bude situace vyžadovat.

Mobilní telefon na tábor nepatří! Pečlivě zvažte, jestli dítě vybavíte na táboře mobilním telefonem. Na táboře není elektřina a tudíž není možnost si telefon dobíjet ze sítě. Zároveň naše základna není vybavena k úschově dražších věcí, za případné rozbití nebo ztrátu neneseme žádnou odpovědnost. Komunikaci s rodiči určitě zamezit nechceme, preferujeme ale tradiční cestu komunikace dopisy a pohledy, které mají své kouzlo a ve zbytku roku s nimi děti téměř nepřijdou do styku. V případě nouze je možnost komunikace s dětmi prostřednictvím telefonu vedoucích a táborového personálu.

Návštěvy >>

nevidíme úplně rádi, často naruší plynulý průběh tábora a dětem (ať už navštíveným nebo ostatním) se pak více stýská. Zkuste to, prosím, bez dětí 2 týdny vydržet. O to více se na Vás děti budou těšit 😊 Na druhou stranu budeme rádi, když dětem pošlete pozdrav Vy a třeba i babičky, tetičky nebo jejich kamarádi, pozdrav ve formě dopisu či pohledu vždy dětem udělá radost. Zvažte zasílání balíků se sladkostmi a jinými pochoutkami. Děti od nás mají pestrou stravu 5x denně, hladem určitě strádat nebudou. Rozjezené potraviny ve stanech jsou navíc často cílem hmyzu a hlodavců. Balíky si děti také vzájemně závidí, proto preferujeme, když balíky nebudou chodit vůbec.

Na závěr bychom chtěli uvést, že si vyhrazujeme právo na kontrolu osobních věcí táborníků za přítomnosti dítěte a účasti minimálně dvou vedoucích, abychom mohli operativně řešit hraniční situace s nepovolenými látkami, nebezpečnými předměty, případně při podezření z krádeže. V případě eskalujícího nevhodného chování si vyhrazujeme nárok na okamžité ukončení pobytu dítěte na táboře, rodiče budou muset neprodleně přijet a dítě odvézt bez nároku na vrácení peněz. Doufáme, že k takovým opatřením nebude důvod a stejně jako v uplynulých ročnících se podobným situacím vyhneme.